Uppsägning av personliga skäl

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

Vilka beteenden kan motivera uppsägning av personliga skäl? Hur ska arbetsgivaren hantera en misskötselsituation? I föreläsningen beskrivs också arbetsgivarens omplaceringsskyldighet före uppsägning av personliga skäl.

Innehållsförteckning

00.30 Arbetsbrist eller personliga skäl

05.50 Begreppet sakliga skäl

07.20 Misskötselkriteriet – arbetstagarens åtaganden

09.00 Utföra arbete

18.35 Följa ordningsregler

20.30 Följa arbetsmiljöregler

22.45 Samarbeta

27.20 Vara lojal

36.00 Vara lojal – vandelsåtagande

39.20 Medvetenhetskriteriet

45.00 Skadekriteriet

46.40 Tvåmånadersregeln

54.25 Omplacering

58.30 Förstärkt skydd vid sjukdom och funktionsnedsättning

01.02.00 Uppsägning efter uppnådd LAS-ålder

01.04.00 Ogiltigförklaring och skadestånd

01.05.30 Tvist om uppsägnings giltighet

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PowerPoint)
Åhörarkopior (PDF)

Längd

69:09

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna