Uppsägning av personliga skäl

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

Vilka beteenden kan motivera uppsägning av personliga skäl? Hur ska arbetsgivaren hantera en misskötselsituation? I föreläsningen beskrivs också arbetsgivarens omplaceringsskyldighet före uppsägning av personliga skäl.

Innehållsförteckning

1.10 Arbetsbrist eller personliga skäl

9.00 Sakliggrundbegreppet – misskötsel, medvetenhet och skada

11.10 Misskötselkriteriet – arbetstagarens åtaganden

15.25 Åtagandet att utföra arbete

24.25 Åtagandet att följa ordningsregler

26.25 Åtagandet att följa arbetsmiljöregler

28.00 Åtagandet att samarbeta

33.30 Åtagandet att vara lojal

46.10 Åtagande att vara lojal – vandelsåtagande

49.15 Medvetenhetskriteriet

53.55 Skadekriteriet

55.15 Tvåmånadersregeln

59.40 Omplacering inför uppsägning av personliga skäl

01.01.35 Förstärkt skydd vid sjukdom och funktionsnedsättning

01.03.50 Uppsägning efter uppnådd LAS-ålder

01.05.20 Ogiltigförklaring och skadestånd

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PowerPoint)
Åhörarkopior (PDF)

Längd

69:09

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna