Streama TIAN-dagen i efterhand Läs mer

Uppsägning av personliga skäl

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

Vilka beteenden kan motivera uppsägning av personliga skäl? Hur ska arbetsgivaren hantera en misskötselsituation? I föreläsningen beskrivs också arbetsgivarens omplaceringsskyldighet före uppsägning av personliga skäl.

Innehållsförteckning

1.00 Arbetsbrist eller personliga skäl

6.55 Sakliggrundbegreppet – misskötsel, medvetenhet och skada

8.25 Misskötselkriteriet – arbetstagarens åtaganden

10.20 Åtagandet att utföra arbete

16.55 Åtagandet att följa ordningsregler

17.50 Åtagandet att följa arbetsmiljöregler

19.20 Åtagandet att samarbeta

21.50 Åtagandet att vara lojal

29.30 Medvetenhetskriteriet

35.00 Skadekriteriet

36.20 Tvåmånadersregeln

41.45 Omplacering inför uppsägning av personliga skäl

43.50 Förstärkt skydd vid sjukdom

45.10 Ogiltigförklaring och skadestånd

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

47:10

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna