Anställningsskydd

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om anställning – anställningsskydd behandlas uppsägning vid arbetsbrist, uppsägning av personliga skäl och avskedande. Särskilt stort utrymme får frågorna om vad som avgör om en uppsägning är grundad på sakliga skäl och i vilka fall som en arbetsgivare har grund för avskedande.

Innehållsförteckning

00.50 Uppsägning – arbetsbrist eller personliga skäl

01.50 Begreppet arbetsbrist – bevisbörda

05.10 Uppsägning vid arbetsbrist – de olika momenten

09.20 Undantag före turordning

12.30 Turordning

15.20 Omplacering

17.10 Omplacering i form av s.k. hyvling

19.30 Företrädesrätt

21.40 Procedurregler vid uppsägning av personliga skäl

24.00 Uppsägning av personliga skäl

25.50 Misskötselkriteriet – arbetstagarens åtaganden

29.40 Medvetenhetskriteriet

31.45 Skadekriteriet

33.25 Förstärkt anställningsskydd

35.10 Uppsägning vid uppnådd LAS-ålder

37.35 Avskedande

40.00 Typiska avskedandesituationer

43.15  Tvåmånadersregeln

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior PPTX
Åhörarkopior PDF

Längd

47:57

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna