Anställningsskydd

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om anställning – anställningsskydd behandlas uppsägning vid arbetsbrist, uppsägning av personliga skäl och avskedande. Särskilt stort utrymme får frågorna om vad som avgör om en uppsägning är sakligt grundad och i vilka fall som en arbetsgivare har grund för avskedande.

Innehållsförteckning

0.35 Uppsägning – arbetsbrist eller personliga skäl

1.25 Begreppet arbetsbrist – bevisbörda

4.30 Uppsägning vid arbetsbrist – de olika momenten

6.30 Turordning vid arbetsbrist

9.40 Omplacering vid arbetsbrist

12.10 Företrädesrätt till återanställning vid arbetsbrist

15.15 Uppsägning av personliga skäl – sakliggrundbegreppet (misskötsel, medvetenhet och skada)

18.00 Misskötselkriteriet – arbetstagarens åtaganden

22.10 Medvetenhetskriteriet

25.55 Skadekriteriet

27.45 Förstärkt anställningsskydd vid sjukdom

31.25 Avskedande

35.55 Typiska avskedandesituationer

41.10 Tvåmånadersregeln

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior PDF
Åhörarkopior PPTX

Längd

Time 46:57

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna