Anställningsavtal

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om anställning – anställningsavtal behandlas reglerna kring hur ett anställningsavtal uppkommer, under vilka förutsättningar som ett anställningsavtal kan tidsbegränsas och huvudregeln om att ett anställningsavtal löper tills vidare. I föreläsningen beskrivs också innebörden av företrädesrätt till återanställning för den tidsbegränsat anställde.

Innehållsförteckning

01.25 Anställningsavtalets form – skriftligt, muntligt eller konkludent

04.15 Konkludent anställningsavtal – rekryteringsfallet och arbetstagarbegreppsfallet

10.25 Ogiltigt anställningsavtal – svek

14.30 Anställningsform – tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning 

16.05 Tillsvidareanställning

20.40 Tidsbegränsad anställning – kollektivavtal eller LAS

20.40 Vikariatsanställning

24.00 Konverteringsregel för vikariat

25.20 Säsongsanställning

27.05 Allmän visstidsanställning (AVA)

28.05 Konverteringsregler för AVA

31.05 Företrädesrätt till ny anställning för tidsbegränsat anställd

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior PPTX
Åhörarkopior PDF

Längd

34:39

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna