Påbörja TIAN-dagen redan nu! Läs mer

Anställningsavtal

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om anställning – anställningsavtal behandlas reglerna kring hur ett anställningsavtal uppkommer, under vilka förutsättningar som ett anställningsavtal kan tidsbegränsas och huvudregeln om att ett anställningsavtal löper tills vidare. I föreläsningen beskrivs också innebörden av företrädesrätt till återanställning för den tidsbegränsat anställde.

Innehållsförteckning

01.00 Anställningsavtalets form – skriftligt, muntligt eller konkludent

02.20 Konkludent anställningsavtal – rekryteringsfallet och arbetstagarbegreppsfallet

08.40 Ogiltigt anställningsavtal – svek

12.05 Anställningsform – tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning 

13.45 Tillsvidareanställning

16.05 Tidsbegränsad anställning – kollektivavtal eller LAS

18.25 Vikariatsanställning

20.45 Konverteringsregel för vikariat

22.20 Säsongsanställning

24.05 Anställning av den som fyllt 67 år

25.20 Allmän visstidsanställning (AVA)

28.20 Konverteringsregler för AVA

32.10 Företrädesrätt till ny anställning för tidsbegränsat anställd

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior PPTX
Åhörarkopior PDF

Längd

Time 34:39

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna