Anställningsavtal

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om anställning – anställningsavtal behandlas reglerna kring hur ett anställningsavtal uppkommer, under vilka förutsättningar som ett anställningsavtal kan tidsbegränsas och huvudregeln om att ett anställningsavtal löper tills vidare. I föreläsningen beskrivs också innebörden av företrädesrätt till återanställning för den tidsbegränsat anställde.

Innehållsförteckning

00.50 Anställningsavtalets form – skriftligt, muntligt eller konkludent

02.00 Konkludent anställningsavtal

10.25 Ogiltigt anställningsavtal – svek

13.45 Anställningsform

17.45 Tillsvidareanställning

24.25 Tidsbegränsad anställning

28.40 Vikariatsanställning

33.50 Säsongsanställning

35.20 Särskild visstidsanställning (SÄVA)

40.55 Allmän företrädesrätt till ny anställning

44.00 Särskild företrädesrätt vid SÄVA och säsong

45.40 Övergångsregler

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior PPTX
Åhörarkopior PDF

Längd

48:24

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna