Uppsägning vid arbetsbrist

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om uppsägning vid arbetsbrist beskrivs begreppet arbetsbrist och de olika arbetsrättsliga steg – turordning, omplacering, själva uppsägningen och företrädesrätt till återanställning – som ska följas i en arbetsbristsituation.

Innehållsförteckning

0.25 Arbetsbristbegreppet

3.50 Arbetsbristbedömning

6.05 Turordning – från verksamhetsbeslut till berörd individ

7.00 Turordningsprinciperna

7.45 Driftsenhet vid turordning

12.45 Avtalsområde vid turordning

14.40 Kompetens vid turordning

20.40 Anställningstid vid turordning

22.05 Tillämpning av turordningsprinciperna i praktiken

29.20 Undantagsregler vid turordning

32.50 Omplacering vid arbetsbrist

34.50 Omplacering istället för turordning

37.30 Företrädesrätt till återanställning

39.50 Förlorad företrädesrätt

43.25 Ogiltigförklaring och skadestånd

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PowerPoint)
Åhörarkopior (PDF)

Längd

54:13

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna