Uppsägning vid arbetsbrist

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om uppsägning vid arbetsbrist beskrivs begreppet arbetsbrist och de olika arbetsrättsliga steg – turordning, omplacering, själva uppsägningen och företrädesrätt till återanställning – som ska följas i en arbetsbristsituation.

Innehållsförteckning

00.30 Arbetsbristbegreppet

03.20 Arbetsbristbedömning

06.00 Turordning

07.10 Undantagsregler vid turordning

11.35 Undantagsregler före turordning

16.35 Turordningsprinciperna

18.00 Driftsenhet vid turordning

23.00 Avtalsområde

24.40 Kompetens

31.00 Anställningstid

33.30 Tillämpning av turordningsprinciperna

38.25 Omplacering

40.00 Omplacering genom s.k. hyvling

45.10 Omplacering istället för turordning

47.30 Företrädesrätt till återanställning

49.35 Förlorad företrädesrätt

51.50 Ogiltigförklaring och skadestånd

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PowerPoint)
Åhörarkopior (PDF)

Längd

54:13

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna


Rekommenderad litteratur