Föreläsningar inom arbetsrätt

Den 30 november 2017 erbjuder vi två halvdagsföreläsningar med Tommy Iseskog på Näringslivets Hus i Stockholm.

Den 19 december anordnar vi Likabehandlingsdagen, även den på Näringslivets Hus i Stockholm.

Education hero

Uppsägning av personliga skäl

Tommy Iseskogs föreläsning om Uppsägning av personliga skäl kommer att handla om följande:

 • Förändring av anställning – arbetsbrist eller personliga skäl
 • Arbetstagarens åtaganden i ett anställningsavtal
 • Sakliggrundbegreppet – misskötsel, medvetenhet och skada
 • Medvetenhetskriteriet – krav på konsekvent agerande och ”korrigeringssamtal”
 • De särskilt svåra uppsägningarna – inkompetens, samarbetsproblem och misskötsamheter som orsakas av sjukdom
 • Omplaceringsskyldighet före uppsägning av personliga skäl
 • Avskedande – förtroendeförbrukande agerande
 • Den juridiska gränsen mellan uppsägning och avskedande

MBL 40 år

Medbestämmandelagen kom 1977. Lagen var resultatet av ett långt lagstiftningsarbete under rubriken Demokrati i arbetslivet. Medbestämmandelagen handlar om möjligheter till insyn och samråd för facklig organisation. Tommy Iseskog, som har skrivit boken 40 år med MBL, avhandlar följande frågor på seminariet.

 • Vad innebär begreppet medbestämmande?
 • Lagen reglerar två ”medbestämmandeinstrument” – information och förhandling.
 • I vilka fall har arbetsgivaren s k primär förhandlingsskyldighet?
 • När (vid vilken tidpunkt) ska en primär förhandling genomföras?
 • Vad skiljer en medbestämmandeförhandling från andra typer och former av förhandlingar?
 • Arbetsgivarens speciella förhandlingsskyldighet före anlitande av entreprenör, konsult och bemanningsföretag.
 • Facklig vetorätt
 • Förhållandet mellan medbestämmandelagen och medbestämmandeavtal
 • Hur kommer medbestämmandet att utvecklas?

Date Tid
09:00–12:00 Uppsägning av personliga skäl
13.00-16.00 MBL 40 år

Tag Pris
3.800 kr/föreläsning (exkl moms) Vi bjuder även alla på fika och lunch! Registreras vid anmälan.

Crosshair Plats
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Boka din plats här!

Likabehandlingsdagen

Tommy Iseskog går igenom lagstiftningen, dvs. diskrimineringslagen och speciallagarna kring föräldraledighet, deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda.

 • Hur ser skyddet mot direkt och indirekt diskriminering ut?
 • Lagstiftningens särskilda skydd vid trakasserier och sexuella trakasserier
 • Lagstiftningens särskilda skydd vid s.k. bristande tillgänglighet
 • Vad menas med aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling?
 • Hur ska likabehandlingsarbetet bedrivas?
 • Hur gör man i praktiken? Tips om verktyg och tillvägagångssätt!
 • Likabehandlingsplan – koppling till arbetsmiljöplan och verksamhetsplan
 • Genomgång av relevanta domar från Arbetsdomstolen och EU-domstolen
 • Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsarbetet

Som deltagare får Du möjlighet att i förväg skicka in frågor. Naturligtvis ges möjlighet att ställa frågor också under dagen!

Date Datum och tid
Tisdag 19 december 2017

09.00 – 16.00

CrosshairPlats
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Tag Pris
6 900 kr (exkl moms). Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår

Boka din plats här!

Fler tjänster

Behöver du mer hjälp?
Vi erbjuder även bland annat…

Presentation

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med fem/sex seminarier per år beroende på vilken ort du väljer att tillhöra. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Telephone

Telefonrådgivning

Tommy Iseskog Direkt ger dig tillgång till telefonkonsultation med Tommy Iseskog rörande konkreta arbetsrättsliga frågor, rättspraxis, tolkning av lagfrågor, bedömning av tvistefrågor och “second-opinion” i arbetsrättsliga ärenden.

Boka tid
Mer tjänster