Arbetsrättslig Intensivutbildning Steg 1 - Grundläggande arbetsrätt, våren 2025

8, 9 och 10 april 2025 samt
7 och 8 maj 2025
Digital tentamen 24 maj

Datum och tid (pågår flera dagar)

8, 9 och 10 april 2025 samt
7 och 8 maj 2025
Digital tentamen 24 maj

Följande ingår

Seminarier, för- och eftermiddagsfika, lunch och middag på Krusenberg Herrgård.

Digital tentamen och intyg eller betyg

Boken "Personaljuridik" och "Läsanvisningar" till densamma av Tommy Iseskog.

Tillgång till Iseskogs e-föreläsningar, 21 stycken, från anmälan till tentamen. Dessa täcker hela arbetsrättsområdet. Tillhörande PPT-bilder och kunskapstest kan med fördel användas som instuderingsmaterial och komplettering till föreläsningarna och de egna anteckningarna.

Var

Krusenberg Herrgård, mellan Uppsala och Arlanda Uppsala/Knivsta

Pris

49 500 kr (exkl moms)
Boka din plats!

Arbetsrättslig Intensivutbildning - Grundläggande arbetsrätt

Den här breda och samtidigt djuplodande utbildningen genomförs som internat på vackra Krusenberg Herrgård

Välkommen till vår eftertraktade och uppskattade 5-dagarsutbildning i arbetsrätt med Tommy Iseskog.

Utbildningen ger dig djupgående kunskaper i arbetsrätt och omfattar arbetsrättens centrala delar – den kollektiva arbetsrätten, anställning, anställningsavtal, anställningsskydd, uppsägning, medbestämmande, arbetsmiljö, diskriminering, likabehandling, facklig förtroendeman, arbetstid och kvittning.  Du lär dig tillämpa regler så att du har möjlighet att känna dig säker på hur du kan agera i arbetsrättsliga frågor.  

Utbildningen passar dig som redan har teoretisk kunskap eller några års arbetslivserfarenhet och för dig som behöver repetition av de arbetsrättsliga områdena.

 • Vårt arbetsrättsliga system 
 • Kollektivavtal 
 • Föreningsrätt
 • Anställningsavtal
 • Uppsägning vid arbetsbrist
 • Övergång av verksamhet
 • Uppsägning av personliga skäl
 • Avskedande
 • Medbestämmandelagen
 • Arbetsmiljölagen 
 • Diskriminering och likabehandling
 • Facklig förtroendeman
 • Arbetstidslagen
 • Kvittningslagen
 • Arbetstvister och arbetsrättsliga skadestånd

Undervisningen genomförs i seminarieform under 3 + 2 dagar samt 1 dags tentamen för den som önskar. Föreläsningar fullmatade med fakta och kunskap varvas med målande exempel från AD-domar. Utöver föreläsningarna jobbar vi med praktikfall. Utbildningen är på alla sätt intensiv, men det brukar uppstå en mycket fin gemenskap! De gemensamma måltiderna på Krusenberg Herrgård ger goda möjligheter till att också prata om annat än arbetsrätt (även om det kan bli arbetsrätt till såväl förrätt som varmrätt och dessert). Du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare och du bygger ett värdefullt personligt nätverk.

Målgrupp

Alla som arbetar med eller som ska börja arbeta med HR och arbetsrättsliga frågor, företrädare för arbetstagarorganisationer och jurister m.fl.

Vi följer Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater.

Därför ska du välja oss

Tommy Iseskog är en av Sveriges främsta arbetsrättsexperter – han bevakar nyheter och vägledande domar inom arbetsrättsområdet varje dag, året runt. Han syns ofta i media för att ge expertkommentarer i samhällsaktuella frågor inom arbetsmarknadsområdet. Med sin gedigna erfarenhet och sin förmåga att beskriva det komplicerade på ett lättbegripligt sätt är han ofta anlitad av både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Han har föreläst för tusentals HR-specialister, fackliga företrädare, chefer och studenter.

Program

Program

DAG 1

09.00-16.00

Kollektivavtal

 • träffande av kollektivavtal
 • centrala och lokala kollektivavtal
 • innebörden av bundenhet vid kollektivavtal
 • tolkning av kollektivavtal
 • kollektivavtalets verkan beträffande utanförstående arbetstagare
 • fredsplikt och stridsrätt

Föreningsrätt

 • föreningsrättens innehåll
 • föreningsrättskränkning
 • anställningsavtal
 • anställningsavtalets ingående
 • ogiltighet rörande anställningsavtal
 • anställningsform

16.00

Arbete med övningsuppgifter

18.00

Gemensam middag

DAG 2

09.00-16.00

Genomgång av övningsuppgifterna

Regelverket kring förändring av anställningsavtal

 • förändringar inom anställningsavtalets ram
 • förändringar utanför anställningsavtalets ram
 • uppsägning vid arbetsbrist
 • arbetsbristbegreppet
 • fingerad arbetsbrist
 • medbestämmandelagen vid arbetsbrist
 • turordning
 • förstärkt turordningsskydd
 • omplacering
 • uppsägningshandlingen
 • företrädesrätt till återanställning (även tidsbegränsad anställning)

16.00

Arbete med övningsuppgifter

18.00

Gemensam middag

DAG 3

09.00-16.00

Genomgång av övningsuppgifterna

Övergång av verksamhet

 • olika former av verksamhetsövergång
 • rättsliga konsekvenser av verksamhetsövergång

Uppsägning av personliga skäl

 • sakliggrundbegreppet vid uppsägning av personliga skäl
 • arbetstagarens åtaganden i anställningsavtalet
 • medvetenhetskriteriet
 • skadekriteriet
 • tvåmånadersregeln
 • arbetsgivarens omplaceringsskyldighet inför uppsägning av personliga skäl
 • förstärkt anställningsskydd vid sjukdom

Avskedande

 • laglig grund för avskedande
 • förtroendemissbruk/förtroendeförbrukande handling

16.00

Avslutning

DAG 4

09.00-16.00

Medbestämmandelagen

 • bakgrund
 • begreppet medbestämmande
 • medbestämmandelagens funktion
 • passiv informationsskyldighet
 • aktiv informationsskyldighet
 • editionsplikt
 • primär förhandlingsskyldighet
 • sekundär förhandlingsskyldighet

Arbetsmiljölagen

 • arbetsmiljöbegreppet
 • arbetsgivarens arbetsmiljöarbetsuppgifter
 • skyddsombudsrollen

16.00

Genomgång av övningstenta

18.30

Gemensam middag

DAG 5

09.00-16.00

Diskriminering och likabehandling

 • diskrimineringsfaktorerna
 • skydd mot direkt diskriminering
 • skydd mot indirekt diskriminering 
 • särskilda regler om trakasserier
 • aktiva åtgärder för jämställdhet och likabehandling
 • särreglering rörande tidsbegränsat anställda, deltidsarbetande och föräldralediga

Facklig förtroendeman

 • förtroendemannalagens regler om rätt till ledighet och ledighet med betalning
 • förtroendemannens förstärkta skydd

Arbetstidslagen

 • arbetstidslagen och kollektivavtal
 • EU:s arbetstidsregler

Visselblåsarlagen

 • krav på arbetsgivare
 • arbetsgivarens visselblåsarrättigheter

Kvittningslagen

 • frivillig kvittning
 • tvungen kvittning

Inför tentamen

16.00

Avslutning

Dag 6

10.00-14.00

Tentamen, digitalt via Zoom

Datum och tid (pågår flera dagar)

8, 9 och 10 april 2025 samt
7 och 8 maj 2025
Digital tentamen 24 maj

Följande ingår

Seminarier, för- och eftermiddagsfika, lunch och middag på Krusenberg Herrgård.

Digital tentamen och intyg eller betyg

Boken "Personaljuridik" och "Läsanvisningar" till densamma av Tommy Iseskog.

Tillgång till Iseskogs e-föreläsningar, 21 stycken, från anmälan till tentamen. Dessa täcker hela arbetsrättsområdet. Tillhörande PPT-bilder och kunskapstest kan med fördel användas som instuderingsmaterial och komplettering till föreläsningarna och de egna anteckningarna.

Var

Krusenberg Herrgård, mellan Uppsala och Arlanda Uppsala/Knivsta

Pris

49 500 kr (exkl moms)
Boka din plats!

Så tyckte tidigare deltagare

"Vill tacka Tommy Iseskog för några otroligt givande dagar. Bättre utbildning inom arbetsrätt får man leta länge efter och jag kan varmt rekommendera denna kurs för alla som arbetar inom HR."

Gustav Åsbrink, Uppsalahem AB

-------------------------------------------

"Jag minns den här utbildningen med stor glädje! Den gav mig så mycket och jag tycker faktiskt att jag nästan varje dag använder mig av den kunskap jag fick då."

Louise Thunborg, Ekobrottsmyndigheten

------------------------------------------

"Tack för en toppenutbildning! Ger er och utbildningen absolut högsta betyg, är verkligen helnöjd med allt!"

Philip Johansson, HR-Strateg, Hylte kommun

-------------------------------------------

"Om du är nyutbildad eller har arbetat inom området några år, detta är möjligheten att skaffa dig en redigt rejäl arbetsrättskunskap. Det är inte "bara" 3+2 dagar med väldigt bra föreläsning, du har dessutom möjlighet att ge "järnet" och plugga för att klara tentamen, vilket du självklart ska ! Då får du ett kunskapsresultat som är svårt att slå!"

Per Sundelius, Sundelius arbetsrättsliga rådgivning AB

--------------------------------------------

"Den här utbildningen ger dig den allra bästa grund du kan få när du arbetar med arbetsrätt! Ta chansen!!"

Lena Björkqvist, Arbetsrätt & HR Lena Björkqvist AB

--------------------------------------------

"Jag har gått alla steg 1,2 och 3 som har gjort att jag gått från novis inom arbetsrätt till att numera praktisera arbetsrätt till vardags i mitt arbete. Genom utbildningen har jag blivit trygg i min roll och vet vart jag kan finna svar på de frågeställningar som uppkommer. För mig har utbildningarna varit avgörande för min personliga utveckling men också som en nyckelroll inom vårt företag.

Jag kan verkligen rekommendera utbildningarna till de som vill utvecklas och få en spännande framtida karriär.”

Magnus Broman, Alleima AB

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster