LAS-dagen 2018

2018-11-07
Denna föreläsning har redan varit. Aktuella föreläsningar

Partner

Datum och tid

2018-11-07 09:00 — 16:00

Följande ingår

 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika
 • Kursdokumentation i form av Iseskogs PPT-bilder
 • Ett paket med sju e-föreläsningar om Anställning och Anställningsskydd av och med Tommy Iseskog. Du får tillgång till e-föreläsningarna i en månad!

Var

F7 Möten & Konferens (lokal Ljusgården), Fleminggatan 7 Stockholm

Pris

6 495 kr exkl. moms
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Vi är glada att genomföra LAS-dagen i samarbete med Personal & Ledarskap!

Lagen om anställningsskydd (LAS) har gällt sedan 1974. Lagen reglerar en rättslig balans mellan å ena sidan arbetsgivarens intresse av maximal flexibilitet vad gäller anställningar och å andra sidan arbetstagarens intresse av maximal trygghet i en anställning. Genom åren har lagen ändrats på några få punkter, men i allt väsentligt och i sina grunddrag har lagen den konstruktion som gällde redan 1974. I mycket korta ordalag kan konstateras att lagen reglerar två typer av frågor.

 • Vilka olika former (tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning) kan ett anställningsavtal ha?
 • Under vilka förutsättningar (uppsägning, avskedande, vid pensionering eller genom avtal) kan ett anställningsavtal upphöra?

LAS-dagen handlar om att ”stämma av” anställningsskyddslagens innebörd och innehåll. Vad gäller idag? Tommy Iseskog, som deltog i lagstiftningsarbetet 1972 – 1974 och som följt tillämpningen av och kommenterat lagen alltsedan dess, tar på LAS-dagen upp de särskilt svåra frågorna rörande tillämpningen av lagen. Tommy reder också ut diverse "LAS-myter" (t ex att det är näst intill omöjligt att säga upp den som inte sköter sitt jobb) som odlats under decennier. Naturligtvis kommenterar han alla viktiga domar, hur rättspraxis har utvecklats och vad som kan tänkas i fråga om förändringar av lagen efter valet i september 2018.

 • Är det så svårt att säga upp en medarbetare som inte fungerar?
 • I vilka lägen är avskedande bättre än uppsägning?
 • Vilka krav på omplacering ställs på arbetsgivaren vid uppsägning vid arbetsbrist?
 • Finns det olika typer av omplacering?

Bonus! Ett paket med sju e-föreläsningar om Anställning och Anställningsskydd av och med Tommy Iseskog ingår i kursavgiften!

Vill du gå på både LAS-dagen och Likabehandlingsdagen?

Vi arrangerar Likabehandlingsdagen 2018 och LAS-dagen 2018 dagarna efter varandra, den 6 respektive 7 november, i samma lokaler och med samma kursledare, Tommy Iseskog. Om du vill gå på båda dagarna så kan vi erbjuda en paketrabatt på 1500 kr.


Målgrupp

LAS-dagen 2018 riktar sig till dig som arbetar operativt och/eller konsultativt inom roller såsom HR-chef, personalchef, HR-direktör, chef för HR-frågor, facklig företrädare, advokat, linjechef med personalansvar eller som HR-specialist, HR-assistent, HR-Business Partner, HR-generalist, HR-administratör, personalassistent, personalsekreterare eller liknande roll.

Program

08.30 – 09.00        Samling, registrering och frukost

09.00 – 10.15        Varför har vi en lag om anställningsskydd? Kort om den historiska bakgrunden. Hur tänkte lagstiftaren? Lagens regler om anställningsform. Huvudregeln om tillsvidareanställning och undantag för tidsbegränsad anställning genom regler i kollektivavtal eller lagen. Hur kan man se/tro att dessa regler kommer att förändras?

10.15 – 10.45        Kaffe och mingel

10.45 – 12.00         Uppsägning vid arbetsbrist. Arbetsbristbegreppet i rättspraxis. Hur definieras begreppet arbetsbrist idag? Bevisbördereglerna vid arbetsbrist. Fingerad arbetsbrist och dess särskilda bevisregler. Förhållandet mellan turordning och omplacering vid arbetsbrist. Vilka förändringar kan tänkas beträffande turordning/omplacering?

12.00 – 13.00          Lunch

13.00 – 14.15          Uppsägning av personliga skäl – avskedande. Saklig grund vid uppsägning av personliga skäl. De särskilt svåra uppsägningarna vid sjukdom, samarbetsproblem och otillräcklig arbetsprestation. Hur svårt är det att säga upp en arbetstagare som ”inte fungerar”? Förhållandet mellan uppsägning av personliga skäl och avskedande. Är avskedande ”det nya” uppsägning?

14.15 – 14.45            Eftermiddagskaffe och mingel

14.45 – 16.00            Förhållandet mellan arbetsgivarens arbetsledningsrätt och lagstadgat skydd för arbetstagare. Lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen. Skyddslagstiftningen (lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen) och arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Vart är vi på väg? Är tiden förbi då alla politiker är ”LAS-kramare”? Frågor som kommit upp under dag

Partner

Datum och tid

2018-11-07 09:00 — 16:00

Följande ingår

 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika
 • Kursdokumentation i form av Iseskogs PPT-bilder
 • Ett paket med sju e-föreläsningar om Anställning och Anställningsskydd av och med Tommy Iseskog. Du får tillgång till e-föreläsningarna i en månad!

Var

F7 Möten & Konferens (lokal Ljusgården), Fleminggatan 7 Stockholm

Pris

6 495 kr exkl. moms
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Rekommenderad litteratur


Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster