Avskedande

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

Ett avskedande kan grundas på förtroendemissbruk eller andra handlingar, som kan sägas vara allmänt förtroendeförbrukande.

Innehållsförteckning

0.40 Innebörden av avskedande

1.45 Arbetstagarens åtaganden i anställningen

5.10 Laglig grund för avskedande – misskötsel, medvetenhet och skada

7.00 Misskötselkriteriet vid avskedande

10.15 Avskedandegrunder – förtroendemissbruk

19.05 Avskedandegrunder – andra förtroendeförbrukande handlingar

30.15 Medvetenhetskriteriet vid avskedande

33.50 Skadekriteriet vid avskedande

38.45 Tvåmånadersregeln vid avskedande

44.15 Ogiltigförklaring och skadestånd

46.35 Ej förstärkt anställningsskydd i en avskedandesituation

50.15 Förhållandet mellan uppsägning och avskedande

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PowerPoint)
Åhörarkopior (PDF)

Längd

54:02

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna