TIAN-dagen 2022 med Tommy Iseskog

2022-08-25
Denna föreläsning har redan varit. Aktuella föreläsningar

Datum och tid

2022-08-25 09:30 — 16:30

Följande ingår

I och med att Du anmäler Dig, får Du tillgång till den nyinspelade e-föreläsningan "Nya Visselblåsarlagen" av och med Tommy Iseskog.

Dokumentation med PPT-bilder, rättsfall (bla ett antal AD-domar).

Välkomstkaffe, för- och eftermiddagsfika och sittande lunch.

Frågestund efter föreläsningen kl 16.30 (så ta höjd för att vi avslutar närmare kl 17!)

Genom att delta på TIAN-dagen får du på ett enkelt sätt full koll på vad som händer inom arbetsrätten!

Var

Folkets Hus, (Sthlm City Conference Centre), Barnhusgatan 14, Stockholm Stockholm

Pris

6 500 kr (exkl moms) Gå 5 betala för 4
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Tommy Iseskogs Arbetsrättsliga Nyhetsdag 2022

Nu på torsdag - sista torsdagen i augusti genomför vi TIAN-dagen 2022! Sveriges största arbetsrättsliga nyhetsdag med Tommy Iseskog. Vi har en handfull platser kvar men kan tyvärr inte garantera att önskemål om specialkost kan tillgodoses då restaurangen har gjort sina inköp nu. Det blir vegetarisk lunch!


Årets TIAN-dag kommer bland mycket annat att handla om detta:

• Nya visselblåsarlagen och nya visselblåsarförordningen 

• Nya regler i lagen om anställningsskydd om bl.a. turordning, tidsbegränsade anställningar och sakliga skäl för uppsägning 

• Nya regler i förtroendemannalagen om anställningsskydd 

• Nya regler i uthyrningslagen om anställningsskydd för uthyrda 

• Nya regler om omställningsstöd 

• Nya regler om omställningsstudiestöd 

• Nya regler i lagen om anställningsskydd om bl.a. anställningsvillkor och bisyssla (EU:s arbetsvillkorsdirektiv) 

• Nya regler om stöd vid korttidsarbete 

• Nya regler för arbetsförmågebedömning vid sjukpenning 

• Nya regler om flexibla anställningsformer (EU:s balansdirektiv) 

• Förslag om skärpningar av diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och skydd mot sexuella trakasserier 

• Förslag om minimilönedirektiv 

• Utredning om kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring 

• Utredning om karensavdrag 

• Utredning om regionala skyddsombud 

• Arbetsrätten i valrörelsen 2022 med bl.a. familjeveckan som inte blev av 

• Utredning om graviditetspenning 

• Utredning om en modernare arbetsskadeförsäkring 

• Intressanta domar från Arbetsdomstolen om bl.a. avskedande vid våld och trakasserier på arbetsplatsen, en arbetssökandes skyldighet att lämna uppgifter om sin ”vandel”, begreppet ”viktigare förändring” i medbestämmandelagen, begreppet arbetstid vid t.ex. dygnsvila, förändring i eller av en anställning samt godtagbar särbehandling p.g.a. ålder 

Och så allt annat nytt……

Målgrupp

Nyhetsdagen vänder sig till alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor inom såväl små som stora verksamheter. Exempelvis HR, chefer, fackliga företrädare, jurister med flera.

Därför ska du välja oss

Tommy Iseskog är en av Sveriges främsta arbetsrättsexperter – han bevakar nyheter och vägledande domar inom arbetsrättsområdet varje dag, året runt. Han syns ofta i media för att ge expertkommentarer i samhällsaktuella frågor inom arbetsmarknadsområdet. Med sin gedigna erfarenhet och sin förmåga att beskriva det komplicerade på ett lättbegripligt sätt är han ofta anlitad av både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Han läses av och har föreläst för tusentals HR-specialister, fackliga företrädare, chefer och studenter.

Program

Program förmiddag

08.30 – 09.30 Registrering och välkomstfrukost

09.30 –10.45

Nya LAS-regler

· uppsägning av personliga skäl

· tvist om giltigheten av en uppsägning

· skadestånd vid felaktiga uppsägningar eller avskedanden

· tidsbegränsade anställningar

· uppsägning vid arbetsbrist

· hyvling vid arbetsbrist

· presumtionsregel om heltid

· parallell anställning

· information om anställningsvillkor

10.45 –11.15

Förmiddagsfika

11.15 –12.30

Nya LAS-regler

· begäran om annan anställningsform/utökad sysselsättningsgrad

· ikraftträdande Nya regler i uthyrningslagen vid långtidsuthyrning

Ny lag om omställningsstudiestöd Nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd Nya visselblåsarlagen

· allmänna förutsättningar

· skydd för visselblåsare

· intern visselblåsarfunktion

· information om visselblåsarfunktion

· extern visselblåsarfunktion

· visselblåsande genom offentliggörande

· dokumentation och tillsyn

· ikraftträdande

12.30 –13.30 Lunch

Program eftermiddag

13.30 –14.45

· Nya regler i lagen om närståendevård och föräldraledighetslagen med anledning av balansdirektivet · Nya regler i arbetsskadeförsäkringen vid smitta

· Nya regler om s.k. trygghetspension

· Nya regler för s.k. reserverade dagar i föräldraförsäkringen

· Nya regler om arbetskraftsinvandring · Ny lag om ledighet för politiska uppdrag utomlands

· EU:s minimilönedirektiv

· Utredningsförslag om tillfällig föräldrapenning

· Förslag om vissa nya regler för statligt anställda

· Utredning om sjuklön och karens · Övriga utredningar

· Domar om omplacering eller uppsägning

14.45 –15.15 Eftermiddagsfika

15.15 –16.30

· Dom om godtagbar särbehandling på grund av ålder

· Dom om primär förhandlingsskyldighet – viktigare förändring

· Dom om arbetstagares skyldighet att ingripa vid hot/våld på arbetsplatsen

· Dom om avskedande vid förtroendeförbrukande handling

· Dom om förläggning av partiell föräldraledighet

· Dom om omplacering vid arbetsbrist

· Dom om normerat skadestånd enligt 39 § LAS

· Domar om förtroendeskadlig bisyssla

· Dom om företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad

· Dom om förstärkt anställningsskydd och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

· Dom om uppsägning vid inkompetens

16.30 Avslutning – möjlighet till frågor

Datum och tid

2022-08-25 09:30 — 16:30

Följande ingår

I och med att Du anmäler Dig, får Du tillgång till den nyinspelade e-föreläsningan "Nya Visselblåsarlagen" av och med Tommy Iseskog.

Dokumentation med PPT-bilder, rättsfall (bla ett antal AD-domar).

Välkomstkaffe, för- och eftermiddagsfika och sittande lunch.

Frågestund efter föreläsningen kl 16.30 (så ta höjd för att vi avslutar närmare kl 17!)

Genom att delta på TIAN-dagen får du på ett enkelt sätt full koll på vad som händer inom arbetsrätten!

Var

Folkets Hus, (Sthlm City Conference Centre), Barnhusgatan 14, Stockholm Stockholm

Pris

6 500 kr (exkl moms) Gå 5 betala för 4
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Så tyckte tidigare deltagare

”Genom TIAN-dagen fick jag på ett strukturerat sätt en uppdatering på vad som är på gång inom arbetsrätten. Tommy lyfter fram viktiga frågeställningar och reflektioner att ta med sig till verksamheten. TIAN-dagen är även ett väldigt bra tillfälle att få möjlighet att träffa andra som är verksamma inom HR”

Sofia Svensson

HR-manager på Metsä Tissue

Rekommenderad litteratur


Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster