Arbetstidslagen

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om arbetstidslagen behandlas övertid, mertid, rast, dygnsvila, veckovila och nattarbete med betoning på såväl de svenska reglerna som EU-rätten. I föreläsningen klargörs också förhållandet mellan arbetstidslagen och kollektivavtal om arbetstider.

Innehållsförteckning

2.00 Arbetstidslagen – en innehållskarta

3.15 Övertid – övertidsgränser

7.40 Kollektivavtal om övertid

8.20 Mertid – mertidsgränser

10.10 Kollektivavtal om mertid

10.35 Viloregler – paus, rast, dygnsvila och veckovila

14.15 Särskilt om rast

18.00 Särskilt om dygnsvila

21.55 Särskilt om veckovila

23.50 Veckoarbetstidstak

27.15 Natt och nattarbete

28.45 Begränsningsregler vid nattarbete

33.55 Sanktioner vid brott mot arbetstidslagen och kollektivavtal rörande arbetstider

38.55 Tillsyn

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

42:12

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna


Rekommenderad litteratur