Förbud mot diskriminering

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

Här beskrivs i detalj hur dessa regler fungerar i praktiken och vem som har bevisbördan för de olika momenten i dessa tekniskt något komplicerade lagregler. Lagens undantagsregler avhandlas från en praktisk utgångspunkt.

Innehållsförteckning

1.45 Förbud mot direkt diskriminering – missgynnande, jämförelseperson, jämförbar situation och antaglig diskriminering

2.40 Missgynnandekriteriet

5.40 Trakasserier från arbetsgivarens sida

11.55 Jämförelseperson

14.30 Jämförbar situation

18.25 Specialregel vid funktionsnedsättning – bristande tillgänglighet

25.35 Antaglig diskriminering

26.45 Arbetsgivarens bevisbörda vid antaglig diskriminering

31.25 Undantagsregel – arbetets särskilda natur

32.35 Undantagsregel – positiv särbehandling p.g.a. kön

34.25 Undantagsregel – godtagbar särbehandling p.g.a. ålder

38.25 Förbud mot indirekt diskriminering

42.55 Trakasserier från andra arbetstagares sida

45.05 Sanktioner vid brott mot diskrimineringslagen

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

Time 47:23

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna