Förbud mot diskriminering

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

Här beskrivs i detalj hur dessa regler fungerar i praktiken och vem som har bevisbördan för de olika momenten i dessa tekniskt något komplicerade lagregler. Lagens undantagsregler avhandlas från en praktisk utgångspunkt.

Innehållsförteckning

2.00 Förbud mot direkt diskriminering – missgynnande, jämförelseperson, jämförbar situation och antaglig diskriminering

3.00 Missgynnandekriteriet

7.10 Trakasserier från arbetsgivarens sida

13.30 Jämförelseperson

16.30 Jämförbar situation

20.05 Specialregel vid funktionsnedsättning – bristande tillgänglighet

27.15 Antaglig diskriminering

29.00 Arbetsgivarens bevisbörda vid antaglig diskriminering

34.35 Undantagsregel – arbetets särskilda natur

36.00 Undantagsregel – positiv särbehandling p.g.a. kön

38.30 Undantagsregel – godtagbar särbehandling p.g.a. ålder

42.25 Förbud mot indirekt diskriminering

50.25 Trakasserier från andra arbetstagares sida

52.20 Sanktioner vid brott mot diskrimineringslagen

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior PPTX
Åhörarkopior PDF

Längd

53:58

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna


Rekommenderad litteratur