Arbetsrättslig intensivutbildning – grundläggande arbetsrätt

2019-03-12
Denna föreläsning har redan varit. Aktuella föreläsningar

Partner

Datum och tid (pågår flera dagar)

Första tillfälle: 2019-03-12
Se beskrivningen för mer information.

Var

Krusenberg Herrgård Knivsta

Pris

47 000 kr exkl. moms.
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Intensivutbildning i arbetsrätt med Tommy Iseskog, motsvarande 15 högskolepoäng (12-13-14 mars + 1-2 april samt tentamen 13 april 2019)

Det är viktigt att personalansvariga, chefer med personalansvar och rådgivare har rätt kunskaper om de arbetsrättsliga reglerna. Att göra fel kan bli kostsamt för företaget. 

Intensivutbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt och omfattar arbetsrättens centrala delar – den kollektiva arbetsrätten, anställning, anställningsavtal, anställningsskydd, uppsägning, medbestämmande, arbetsmiljö, diskriminering, likabehandling, facklig förtroendeman, arbetstid och kvittning.  Du lär dig tillämpa regler så att du agerar rätt i arbetsrättsliga frågor.  

Utbildningen passar dig som behöver lära dig allt om arbetsrätten eller dig som behöver en repetition av samtliga arbetsrättsliga områden. 

Undervisningen genomförs i seminarieform under 3 + 2 dagar samt 1 dags tentamen. Den här utbildningen i arbetsrätt genomförs som internat på herrgård utanför Stockholm. Teori varvas med praktiska övningar. Dagarna avslutas med gemensam middag. Du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare och du bygger ett värdefullt personligt nätverk. Kursdeltagarna erhåller ungefär en månad före kursstart ett bokpaket med läsanvisningar samt får tillgång till TIAN Internet gratis i 3 veckor.


Utbildningens innehåll

 1. Vårt arbetsrättsliga system 
 2. Kollektivavtal 
 3. Föreningsrätt
 4. Anställningsavtal
 5. Uppsägning vid arbetsbrist
 6. Övergång av verksamhet
 7. Uppsägning av personliga skäl
 8. Avskedande
 9. Medbestämmandelagen
 10. Arbetsmiljölagen 
 11. Diskriminering och likabehandling
 12. Facklig förtroendeman
 13. Arbetstidslagen
 14. Kvittningslagen
 15. Arbetstvister och arbetsrättsliga skadestånd

Du som har genomfört utbildningen har möjlighet att genomgå en skriftlig tentamen. Du som endast vill ha intyg på genomgången utbildning kan få detta. Tentamen genomförs på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 i Stockholm.


Målgrupp

Alla som arbetar med eller som ska börja arbeta med arbetsrättsliga frågor/personalfrågor, företrädare för arbetstagarorganisationer, ekonomichefer, lönechefer med flera.

Följande ingår

 I avgiften ingår boken Personaljuridik och Läsanvisningar till Personaljuridik, provabonnemang på TIAN, Tommy Iseskogs Arbetsrättsliga Nyhetsbrev i 3 veckor, seminarier (med kaffe, lunch och middag under seminariedagarna) och tentamen. Kostnaden för logi tillkommer och betalas direkt till Krusenberg Herrgård, tel. 018-18 03 00

Partner

Datum och tid (pågår flera dagar)

Första tillfälle: 2019-03-12
Se beskrivningen för mer information.

Var

Krusenberg Herrgård Knivsta

Pris

47 000 kr exkl. moms.
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 275 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster