Ledighetslagarna

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

En utgångspunkt för den svenska arbetsrätten är att en anställningsrelation ska kunna bestå under flera decennier. Av olika skäl kan arbetstagaren under anställningen vara i behov av ledighet, till exempel för vård av barn, för kompetensutveckling eller vid närståendes svåra sjukdom. I föreläsningen om ledighetslagarna behandlas elva olika lagar med ledighetsregler.

Innehållsförteckning

0.40 De olika ledighetslagarna

1.30 Facklig förtroendemans rätt till ledighet – med eller utan betalning

6.55 Föräldraledighet

12.10 Omplaceringsrätt vid graviditet

14.50 Skydd mot diskriminering vid föräldraledighet

16.35 Studieledighet

21.30 Svenskundervisningsledighet

22.50 Föreningsuppdragsledighet

24.25 Närståendevårdsledighet

29.20 Ledighet vid sjukdom och olycksfall i familjen

32.00 Ledighet för att bedriva näringsverksamhet

35.10 Ledighet för att prova annat arbete

38.45 Ledighet vid politiska uppdrag

40.20 Ledighet vid försvarsmaktsanställning

43.55 Anställningsskydd och skydd mot omplacering vid ledighet

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

45:30

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna


Rekommenderad litteratur