Chefens arbetsmiljöansvar

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om chefens arbetsmiljöansvar beskrivs detaljerat arbetsgivarens olika skyldigheter i den dagliga verksamheten (arbetsmiljöarbetsuppgifter), hur delegering av dessa uppgifter kan och bör genomföras samt innebörden av begreppet arbetsmiljöbrott. Reglerna om sanktionsavgifter avhandlas också i föreläsningen.

Innehållsförteckning

1.35 Chefens arbetsmiljöansvar – vad är det?

3.05 Straffansvarets principer

7.30 Arbetsgivarens olika arbetsmiljöarbetsuppgifter

8.25 Arbetsmiljöverkets föreskrifter

9.50 Direkt straffsanktionerad föreskrift

11.50 Sanktionsavgiftsbelagd föreskrift

16.15 Sanktionsavgiftsformel för mindre arbetsgivare

17.30 Indirekt straffsanktionerad föreskrift

23.30 Arbetsmiljöverkets/Arbetsmiljöinspektionens ingripande

26.35 Arbetsgivarens skyldighet att bedriva eget arbetsmiljöarbete

27.50 Arbetsgivarens skyldighet att utöva arbetsledning/tillsyn

30.40 Arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete

32.25 Arbetsgivarens skyldighet att fullgöra sitt rehabiliteringsansvar

34.00 Arbetsgivarens skyldighet att vidta ”tekniskt kända och ekonomiskt försvarbara” åtgärder

37.50 Arbetsmiljöbrott

40.00 Delegering

43.50 Genomförande av delegering i praktiken

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

47:06

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna


Rekommenderad litteratur