Streama TIAN-dagen i efterhand Läs mer

Skydd mot diskriminering vid föräldraledighet

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

Nämnda regel ger också ett skydd för t.ex. löneutveckling under föräldraledighet. I föreläsningen beskrivs också innebörden av den särskilda bevisregel som gäller vid påstående om diskriminering, som har samband med föräldraledighet.

Innehållsförteckning

0.40 Föräldraledighetslagens skydd mot diskriminering

1.50 Skydd mot diskriminering vid föräldraledighet – missgynnande och sannolikt sambandmed föräldraledighet

3.30 Missgynnandekriteriet vid föräldraledighet

6.10 Sambandskriteriet vid föräldraledighet

10.00 Arbetsgivarens bevisbörda – ”samband saknas”

14.40 Arbetsgivarens bevisbörda – ”nödvändig följd av ledigheten”

19.15 Regelns betydelse för lön och löneutveckling

20.00 Regelns betydelse vid rekrytering

23.15 Tvist

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

26:39

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna