Skydd mot diskriminering vid föräldraledighet

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

Nämnda regel ger också ett skydd för t.ex. löneutveckling under föräldraledighet. I föreläsningen beskrivs också innebörden av den särskilda bevisregel som gäller vid påstående om diskriminering, som har samband med föräldraledighet.

Innehållsförteckning

00.20 Föräldraledighetslagens skydd mot diskriminering

01.40 Skydd mot diskriminering vid föräldraledighet – missgynnande och sannolikt sambandmed föräldraledighet

03.30 Missgynnandekriteriet vid föräldraledighet

06.35 Sambandskriteriet vid föräldraledighet

11.00 Arbetsgivarens bevisbörda – ”samband saknas”

14.25 Arbetsgivarens bevisbörda – ”nödvändig följd av ledigheten”

21.15 Regelns betydelse för lön och löneutveckling

23.00 Regelns betydelse vid rekrytering

25.05 Tvist

26.05 Aktiva åtgärder - Likabehandling

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

27:25

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna


Rekommenderad litteratur