Streama TIAN-dagen i efterhand Läs mer

Skydd mot diskriminering

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om skydd mot diskriminering redovisas lagstiftningens uppbyggnad och innehåll till skydd mot diskriminering och trakasserier samt främjande av likabehandling

Innehållsförteckning

1.55 Skydd mot diskriminering – diskrimineringslagen, diskrimineringsfaktorerna och speciallagar rörande diskriminering

3.40 Diskrimineringsfaktorn etnisk tillhörighet

5.20 Diskrimineringsfaktorn funktionsnedsättning

6.30 Diskrimineringsfaktorn religion eller annan trosuppfattning

7.45 Diskrimineringsfaktorn sexuell läggning

8.44 Diskrimineringsfaktorn ålder

10.30 Förbud mot direkt diskriminering

16.30 Diskrimineringsbegreppet bristande tillgänglighet

18.35 Förbud mot indirekt diskriminering

23.30 Trakasserier från arbetsgivarens sida

26.20 Trakasserier från annan arbetstagares sida

29.50 Förbud mot diskriminering av föräldraledig

34.10 Förbud mot diskriminering av tidsbegränsat anställd och deltidsarbetande

37.00 Skydd mot diskriminering vid soldatanställning

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

39:52

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna