Skydd mot diskriminering

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om skydd mot diskriminering redovisas lagstiftningens uppbyggnad och innehåll till skydd mot diskriminering och trakasserier samt främjande av likabehandling

Innehållsförteckning

01.50 Skydd mot diskriminering – diskrimineringslagen, diskrimineringsfaktorerna och speciallagar rörande diskriminering

04.50 Diskrimineringsfaktorn etnisk tillhörighet

07.20 Diskrimineringsfaktorn funktionsnedsättning

09.00 Diskrimineringsfaktorn religion eller annan trosuppfattning

10.40 Diskrimineringsfaktorn sexuell läggning

12.10 Diskrimineringsfaktorn ålder

14.10 Förbud mot direkt diskriminering

20.00 Diskrimineringsbegreppet bristande tillgänglighet

22.20 Förbud mot indirekt diskriminering

28.35 Trakasserier från arbetsgivarens sida

32.20 Trakasserier från annan arbetstagares sida

35.40 Förbud mot diskriminering av föräldraledig

41.40 Förbud mot diskriminering av tidsbegränsat anställd och deltidsarbetande

43.55 Skydd mot diskriminering vid soldatanställning

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

45:24

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna


Rekommenderad litteratur