Föreningsrätt

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om föreningsrätt avhandlas främst skyddet mot kränkning av föreningsrätten. Den viktigaste frågan härvidlag handlar om vad som medför att ett visst agerande av en arbetsgivare utgör en föreningskränkning.

Innehållsförteckning

01.50 Aktiv/positiv föreningsrätt och passiv/negativ föreningsrätt för arbetsgivare och arbetstagare

04.05 Föreningsrätt = skydd mot föreningsrättskränkning

06.10 Föreningsrättskränkande åtgärd

13.20 Begreppet motpart vid föreningsrättskränkning

14.35 Föreningsrättskränkande syfte – delad bevisbörda

22.40 Begreppet olägenhet vid föreningsrättskränkning

24.00 Sanktion vid föreningsrättskränkning

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

26:43

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna


Rekommenderad litteratur