Streama TIAN-dagen i efterhand Läs mer

Föreningsrätt

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om föreningsrätt avhandlas främst skyddet mot kränkning av föreningsrätten. Den viktigaste frågan härvidlag handlar om vad som medför att ett visst agerande av en arbetsgivare utgör en föreningskränkning.

Innehållsförteckning

1.00 Aktiv/positiv föreningsrätt för arbetsgivare och arbetstagare

1.20 Passiv/negativ föreningsrätt för arbetsgivare och arbetstagare

1.35 Föreningsrätt = skydd mot föreningsrättskränkning

3.15 Föreningsrättskränkande åtgärd

8.00 Begreppet motpart vid föreningsrättskränkning

9.20 Föreningsrättskränkande syfte – delad bevisbörda

17.25 Begreppet olägenhet vid föreningsrättskränkning

19.15 Sanktion vid föreningsrättskränkning

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

21:45

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna