Organisatorisk och social arbetsmiljö

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

Vad menas med organisatorisk och social arbetsmiljö? Hur ska vi förstå begreppen ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling? Hur ska arbetsgivaren förhålla sig till reglerna? Praktiska krav när det gäller att förebygga ohälsosam arbetsbelastning Praktiska krav beträffande arbetstidens förläggning (t.ex. ständig nåbarhet) Klargörande av att kränkande särbehandling inte får accepteras Arbetsgivarens skyldighet att utreda och åtgärda kränkande särbehandling Krav på delegering av arbetsuppgifter rörande arbetsmiljö och chefens personliga ansvar

Innehållsförteckning

00.25 Utgångspunkter för de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

02.50 Begreppet organisatorisk arbetsmiljö

04.05 Begreppet social arbetsmiljö

06.35 Särskilt kunskapskrav för chefer och arbetsledare

08.40 Begreppet ohälsosam arbetsbelastning

13.40 Begreppet kränkande särbehandling

16.00 Arbetsrättsliga beskrivningar av begreppet kränkning

22.00 Råd om kunskapshöjande insatser

26.25 Mål avseende organisatorisk och social arbetsmiljö

29.50 Särskilda krav/arbetsuppgifter gällande ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling

31.10 Särskilda krav gällande ohälsosam arbetsbelastning

40.10 Särskilda krav gällande arbetstidens förläggning

44.25 Särskilda krav gällande kränkande särbehandling

46.55 Klargörande om kränkande särbehandling

50.25 Hantering av kränkande särbehandling – Rutiner

52.20 Kränkningsutredning

58.00 Lämpliga åtgärder vid upplevd kränkning

59.40 Arbetsgivarens ansvar

1.01.40 Principerna för straffrättsligt arbetsmiljöansvar

1.03.55 Delegering av arbetsmiljöuppgifter

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

66:37

Typ

Fördjupningsnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna