Arbetsrättslig intensivutbildning Steg 3 – fördjupning och nyhetsuppdatering

2022-05-17
Denna föreläsning har redan varit. Aktuella föreläsningar

Datum och tid (pågår flera dagar)

17 - 19 maj 2022

Följande ingår

Seminarier och dokumentation.

Lunch, fikabuffe på för- och eftermiddag samt trerätters middag.

I kursen ingår – förutom seminarierna – Iseskogs e-utbildningar (21 föreläsningar varav 8 är nyinspelningar under 2021) från och med anmälan och till och med juni 2022.

Var

Krusenberg Herrgård Uppsala

Pris

27 500 kronor (exkl. moms)
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Arbetsrättslig Intensivutbildning, med Tommy Iseskog, är en årligen återkommande 3-dagars fördjupningskurs i arbetsrätt

Undervisningen genomförs i seminarieform på vackra Krusenberg Herrgård under 3 dagar.

Under utbildningen går vi igenom olika aktuella teman och till dessa teman diskuteras de viktigaste rättsfallen. Härutöver avhandlar vi andra aktuella förändringar och kommande förslag om lagändringar. Det finns också alltid tid för deltagarna att ta upp egna frågor och frågeställningar inom hela arbetsrättsområdet. Den här kursen kan man gå om igen då den alltid har helt nytt innehåll!

Föreläsningarna varvas med diskussioner, samtal och erfarenhetsutbyte. Dagarna avslutas med gemensam middag. Du ges god möjlighet att "nätverka" och utbyta erfarenheter med övriga deltagare.

Vi avslutar våra tre dagar med en uppsummering och med att ta upp frågor som känns obesvarade eller som dyker upp i sista stund. Det kan handla om frågor från deltagarna men också någon särskilt intressant dom som avkunnats i AD.

Som deltagare uppmuntras du att höra av dig på förhand med dina önskemål om innehåll, vilket vi hoppas bidrar till att utbildningen blir så givande som möjligt. Mejla dina önskemål till info@iseskog.se.

Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som personalchef, HR-specialist, facklig företrädare och till dig som behöver en uppdatering av viktiga lagändringar och praxis. För att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen krävs vissa förkunskaper i arbetsrätt.

Därför ska du välja oss

Tommy Iseskog är en av Sveriges främsta arbetsrättsexperter – han bevakar nyheter och vägledande domar inom arbetsrättsområdet varje dag, året runt. Han syns ofta i media för att ge expertkommentarer i samhällsaktuella frågor inom arbetsmarknadsområdet. Med sin gedigna erfarenhet och sin förmåga att beskriva det komplicerade på ett lättbegripligt sätt är han ofta anlitad av både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Han har föreläst för tusentals HR-specialister, fackliga företrädare, chefer och studenter.

Program

Dag 1               Tisdag 17 maj 2022

Tema: Vad händer med LAS?

·      Nya regler i LAS rörande uppsägning, turordning, omplacering, tidsbegränsade anställningar, s.k. hyvling, heltid som norm och tvist om giltigheten av en uppsägning

·      Nya regler i LAS med anledning av implementering av arbetsvillkorsdirektivet rörande skriftlig information om anställningsvillkor, begäran om ändrad anställningsform eller utökad tjänstgöringsgrad och förbud mot s.k. parallell anställning

 

Diskussion kring domarna AD 2021 nr 67 (krav på medarbetare vid trakasserier och kränkningar) och AD 2022 nr 3 (arbetstagares ”vandel”).

 

 

Dag 2              Onsdag 18 maj 2022

Tema: Vad innebär införandet av det s.k. balansdirektivet?

·      Nya regler i lagen om närståendevård och föräldraledighetslagen om ”flexibla arbetsformer”

·      Förstärkt skydd mot diskriminering och repressalier vid närståendevård och vård av barn

 

Diskussion kring AD 2005 nr 92 och AD 2022 nr 4 (förläggning av partiell föräldraledighet).

 

Tema: Nya arbetssätt – distansarbete, hemarbete, valfrihet, nytt ”kontorslandskap”

·      Utformning av anställningsavtal

·      Förändring av arbetsförhållandena med eller mot arbetstagarens vilja

·      Arbetsmiljöfrågorna

- fysisk arbetsmiljö

- psykosocial arbetsmiljö

- systematiskt arbetsmiljöarbete

- arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen


Diskussion kring AD 2021 nr 37 och AD 2021 nr 57.

 

 

 

Dag 3              Torsdag 19 maj 2022

Tema: Kollektivavtal

·      Formkrav för kollektivavtal

·      Kollektivavtal på tre nivåer

- huvudorganisationsnivå, förbundsnivå och lokal nivå

·      Vad kan man egentligen kollektivavtal om?

- tvingande lagstiftning

- dispositiv lagstiftning

- dispositiv lagstiftning med EU-spärr

·      Konkurrerande kollektivavtal

·      Kollektivavtals betydelse för anställningsavtal

- arbetstagare som är medlem i avtalsslutande organisation

- ”utanförstående” arbetstagare

·      Tolkning av kollektivavtal

 

Diskussion kring AD 2021 nr 38 och AD 2022 nr 20.

 

Tema: Alla andra nyheter på ingång och på gång

·     Ändringar i sjukförsäkringen

·     Ändringar i arbetsskadeförsäkringen apropå covid-19

·     Nya regler för arbetskraftsinvandring

·     Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

·     Skärpning av diskrimineringslagen

·     Utredning om graviditetspenning

·     Utredning om karens i sjukförsäkringen

      m.m.

Datum och tid (pågår flera dagar)

17 - 19 maj 2022

Följande ingår

Seminarier och dokumentation.

Lunch, fikabuffe på för- och eftermiddag samt trerätters middag.

I kursen ingår – förutom seminarierna – Iseskogs e-utbildningar (21 föreläsningar varav 8 är nyinspelningar under 2021) från och med anmälan och till och med juni 2022.

Var

Krusenberg Herrgård Uppsala

Pris

27 500 kronor (exkl. moms)
Aktuella föreläsningar Denna föreläsning har redan varit.

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 280 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster