Påbörja TIAN-dagen redan nu! Läs mer

Anställningsskydd

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.


Table of contents


Files

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior PDF
Åhörarkopior PPTX

Length

Time 46:57

Type

Basnivå

E-learning

Comprehensive knowledge in labor law

Choose from 21 lectures in areas such as discrimination, work environment, termination and dismissal. With a subscription, you look at your preferences and times.

Inquiry Read more