Att läsa personaljuridik - 2019 års upplaga! (Läsanvisning till Personaljuridik 32:a upplagan)

Tommy Iseskog
262 kr
Lägg i varukorgen
Basket
Du måste logga in för att kunna handla.

Dessa läsanvisningar är just läsanvisningar. Det betyder att de inte ger Dig sakkunskaper i ämnet arbetsrätt. Läsanvisningarna är i stället en sammanfattning av de moment som Du bör behärska efter att ha studerat boken Personaljuridik. Boken innehåller 28 kunskapsprov. Läsanvisningarna följer helt boken och dess disposition.

Jag är fullt medveten om att studier är något högst personligt. Det är därför svårt att ange hur man ska studera in ett visst material. En för många människor gemensam ”studienämnare” är dock att ”bilder” ger liv åt fakta och understundom kan fungera som ”klädhängare i kunskapens garderob”. Av dessa skäl har jag försett läsanvisningarna med en hel del ”bilder”. Den tjugoandra upplagan av Att läsa Personaljuridik har reviderats och anpassats till den trettioandra upplagan av Personaljuridik.

Innehållsförteckning

Förord

Förkortningar

1. Kollektivavtal

2. Föreningsrätt

3. Anställningsskydd

4. Arbetsmiljö

5. Facklig förtroendeman

6. Medbestämmande

7. Diskriminering

8. Semester

9/10. Föräldraledighet/föräldraförsäkring

11. Studieledighet

12. Föreningsuppdrag i skolan

13. Svenskundervisningsledighet

14. Närståendevårdsledighet

15. Ledighet vid sjukdom eller olycksfall i familjen

16. Ledighet för att bedriva näringsverksamhet

17. Ledighet för att prova på annat arbete

18. Arbetstid

19. Pension

20. Sysselsättning/arbetslöshet

21. Kvittning i lön

22. Sjukfrånvaro och sjuklön

23. Arbetsskada/arbetsskadeförsäkring

24. Skydd för företagshemligheter

25. Uthyrning och inhyrning av arbetskraft

26. Visselblåsarlagen

27. Arbetsdomstolen

28. Arbetsrättsliga skadestånd

29. Kunskapsprov I–XXVI

Tidigare av Tommy Iseskog utgivna böcker