Att kunna vara chef

Tommy Iseskog
350 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Chefskapet i arbetslivet är ett ledarskap. Självklart har detta ledarskap många viktiga likheter med annat ledarskap i t.ex. politiska eller idrottsliga sammanhang. Ledarskap i arbetslivet har dock sin utgångspunkt i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta förhållande gör att chefskapet kräver särskilda kunskaper. Att vara chef är ett yrke som måste hanteras och utövas professionellt. Att kunna vara chef ger en inblick i vilka villkor, krav, normer och formella regler som gäller för ledarskapet i arbetslivet. Bokens sjunde upplaga har uppdaterats vad gäller ny och förändrad lagstiftning, främst inom områdena arbetsmiljö (nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö), likabehandling (nya krav på aktiva åtgärder) och anställning (ny visselblåsarlag).