Personaljuridik (2023)

Tommy Iseskog
1100 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Detta är den trettiosjätte upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.

I den trettiosjätte upplagan, som utkommer mer än fyrtio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis.

Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om anställningsavtal – anställningsskydd (viktiga förändringar i lagen om anställningsskydd), kollektivavtal (minimilöner), facklig förtroendeman (anställningsskydd) och uthyrning (anställningsskydd för långtidsinhyrda). Därutöver har boken tillförts ett helt nytt kapitel om personalsäkerhet.

Innehållsförteckning


 • Kollektivavtal

 • Föreningsrätt

 • Anställningsavtal – anställningsskydd

 • Facklig förtroendeman

 • Medbestämmande

 • Diskriminering

 • Semester

 • Föräldraförsäkring

 • Föräldraledighet

 • Studieledighet

 • Föreningsuppdrag i skolan

 • Svenskundervisning

 • Närståendevård

 • Ledighet vid sjukdom eller olycksfall i familjen

 • Ledighet för att bedriva näringsverksamhet

 • Ledighet för att prova annat arbete

 • Arbetstid

 • Avgång med pension

 • Sysselsättning – arbetslöshet

 • Kvittning i lön

 • Sjukfrånvaro, sjuklön och sjuklöneansvar

 • Arbetsskada – arbetsskadeförsäkring

 • Skydd för företagshemligheter

 • Uthyrning och inhyrning av arbetskraft

 • Skydd för visselblåsare

 • Personalsäkerhet

 • Arbetsdomstolen och arbetstvist

 • Arbetsrättsliga skadestånd

 • Arbetsrättens utveckling

 • Sakregister


Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker