Att läsa personaljuridik - läsanvisningar till Personaljuridik (2023)

Tommy Iseskog
275 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Dessa läsanvisningar är just läsanvisningar. Det betyder att de inte ger Dig sakkunskaper i ämnet arbetsrätt. Läsanvisningarna är i stället en sammanfattning av de moment som Du bör behärska efter att ha studerat boken Personaljuridik. Boken innehåller 31 kunskapsprov. Läsanvisningarna följer helt boken och dess disposition.

Studier är något högst personligt. Det är därför svårt att ange hur man ska studera in ett visst material. En för många människor gemensam ”studienämnare” är dock att ”bilder” ger liv åt fakta och understundom kan fungera som ”klädhängare i kunskapens garderob”. Av dessa skäl har jag försett läsanvisningarna med en hel del ”bilder”. Den tjugofemte upplagan av Att läsa Personaljuridik har reviderats och anpassats till den trettiofemte upplagan av Personaljuridik.

Fullständig titel

Att läsa personaljuridik - läsanvisningar till Personaljuridik

Innehållsförteckning

Förord

Förkortningar

1. Kollektivavtal

2. Föreningsrätt

3. Anställningsskydd

4. Arbetsmiljö

5. Facklig förtroendeman

6. Medbestämmande

7. Diskriminering

8. Semester

9/10. Föräldraledighet/föräldraförsäkring

11. Studieledighet

12. Föreningsuppdrag i skolan

13. Svenskundervisningsledighet

14. Närståendevårdsledighet

15. Ledighet vid sjukdom eller olycksfall i familjen

16. Ledighet för att bedriva näringsverksamhet

17. Ledighet för att prova på annat arbete

18. Arbetstid

19. Avgång med pension

20. Sysselsättning/arbetslöshet

21. Kvittning i lön

22. Sjukfrånvaro och sjuklön

23. Arbetsskada/arbetsskadeförsäkring

24. Skydd för företagshemligheter

25. Uthyrning och inhyrning av arbetskraft

26. Visselblåsarlagen

27. Personalsäkerhet

28. Arbetsdomstolen

29. Arbetsrättsliga skadestånd

30. Kunskapsprov I–XXXV

Omdömen från våra kunder

– Jag arbetar med disciplinära frågor inom polisen och har läst cirka 10 böcker av Iseskog samt genomgått internetutbildningen. Jag uppskattar verkligen Iseskogs raka pedagogik.

Benny Samuelson, Polismyndigheten

– Jag har använt Iseskogs böcker under alla år som HR-specialist – Personaljuridik är ”bibeln” men behövs fördjupning så finns det alltid en bok i ämnet!

Therese Andersson, VG regionen

Alla böcker