Arbetsmiljölagen

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om arbetsmiljölagen behandlas lagens ”konstruktion” och syfte, arbetsgivarens olika skyldigheter (arbetsuppgifter) och det ansvar som arbetsgivaren har för arbetsmiljön. I föreläsningen beskrivs också arbetstagarens, skyddsombudets och skyddskommitténs roller i arbetsmiljöarbetet.

Innehållsförteckning

01.35 Det moderna arbetsmiljöbegreppet

10.00 Arbetsmiljölagens syfte

13.30 Arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen

16.00 Arbetsmiljöverkets föreskrifter

24.10 Arbetsmiljöverkets/Arb.miljöinspektionens ingripanden

27.40 Arbetsgivarens skyldighet att bedriva eget arbetsmiljöarbete

32.10 Arbetstagarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen

34.35 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

37.45 Chefens straffansvar

41.35 Delegeringsmodell

43.00 Skyddsombudets roll

47.05 Skyddskommitténs roll

48.20 Systematiskt arbetsmiljöarbete

53.20 Arbetsmiljöansvar för andra än arbetsgivare

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PowerPoint)
Åhörarkopior (PDF)

Längd

56:55

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna


Rekommenderad litteratur