TIAN-dagen 2021 Läs mer

Arbetsmiljölagen

Videon ovan är ett smakprov. Du behöver ett abonnemang för att se hela föreläsningen. Mer information.

I föreläsningen om arbetsmiljölagen behandlas lagens ”konstruktion” och syfte, arbetsgivarens olika skyldigheter (arbetsuppgifter) och det ansvar som arbetsgivaren har för arbetsmiljön. I föreläsningen beskrivs också arbetstagarens, skyddsombudets och skyddskommitténs roller i arbetsmiljöarbetet.

Innehållsförteckning

1.05 Det moderna arbetsmiljöbegreppet

8.25 Arbetsmiljölagens syfte

9.05 Arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen

12.45 Arbetsmiljöverkets föreskrifter

18.15 Arbetsmiljöverkets/Arb.miljöinspektionens ingripanden

21.00 Arbetsgivarens skyldighet att bedriva eget arbetsmiljöarbete

26.05 Arbetstagarens skyldigheter enligt arbetsmiljölagen

28.25 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

30.40 Chefens straffansvar

33.50 Delegeringsmodell

35.45 Skyddsombudets roll

37.50 Skyddskommitténs roll

39.40 Systematiskt arbetsmiljöarbete

43.40 Arbetsmiljöansvar för andra än arbetsgivare

Filer

Endast tillgängliga för nedladdning för användare med abonnemang.

Åhörarkopior (PDF)
Åhörarkopior (PowerPoint)

Längd

46:20

Typ

Basnivå

E-utbildning

Heltäckande kunskap inom arbetsrätt

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Beställ Läs mer

Ledighetslagarna